Liên hệ
Tại Hà Nội:                                                     Tại Đà Nẵng:                                   Tại TP Hồ Chí Minh:
# 1 Lô 1B Trung Yên, Trung Hòa, Giấy Hà Nội,   126 Nguyễn Trí Phương, Thanh Khê,  404 Lô G KCN Tân Bình, Tây Thạnh, Tân Phú
Tel: (04) 37569257                                             Tel: (0511) 2218718                          Tel:  (08) 38803916
Fax: (04) 37569258                                             Fax: (0511) 3647849                          Fax: (08) 38157077
Email: info@satatec.com.vn                           Email: dana@satatec.com.vn                   Email: hcm@satatec.com.vn